Barn som blir forsømt av sine foreldre er oftere overvektige.

Gode foreldreegenskaper er like viktig for barnets vekt som sunn kost og regelmessig fysisk aktivitet.

Det viser en ny studie ved Temple University i USA.

Overvektsrisiko

Resultatene viser at sjansen for overvekt stiger med 50 prosent dersom barnet blir forsømt.

Eksempler på slike hendelser er foreldre som:

- er for opptatte av egne problemer til å vise barnet nok hengivenhet
- ikke tar med ungen til lege når det er nødvendig
- lar barnet være alene hjemme uten tilsyn

Forskerne så også på forekomsten av fysisk avstraffelse - som å gi barnet ris, og psykisk aggresjon - som å true med ris, men å ikke faktisk gjøre det.

Verken fysisk avstraffelse eller psykisk aggresjon virket inn på barnets vekt.

Stressede barn

Årsaken kan være at disiplinærtiltak, som fysisk avstraffelse og psykisk aggresjon, blir utført når barnet har oppført seg dårlig, tror forskerne. Ungen forventer dermed en form for straff.

Forsømmelse derimot, kan barnet ikke forstå. Det skjønner ikke hva det har gjort eller hvorfor det blir forsømt.

Barnet havner i en stressituasjon som kan føre til humørsvingninger, angst og endringer i kost og aktivitetsnivå. Det er kjent at voksne spiser mer under stress. Kanskje unger gjør det samme.

4 900 barn født mellom 1998 og 2000 deltok i undersøkelsen. Forekomsten av forsømmelse, fysisk avstraffelse og psykisk aggresjon var på henholdsvis 11 prosent, 84 prosent og 93 prosent.

18 prosent av barna var overvektige.

Kilde: Child Abuse & Neglect 2007