Over fire prosent av norske skoleelever blir mobbet regelmessig.

Det er kjent at 4.5 prosent av elevene i den norske skolen opplever at de blir mobbet en eller flere ganger i uken.

Det er mange - men det betyr også at de aller fleste av oss ikke har barn som mobbes, og at vi ikke berøres direkte av problemet.

Indirekte vil derimot problemet angå deg og barna dine i den forstand at de er vitne til mobbing hver uke.

Du som forelder kan i høyeste grad jobbe mot mobbing ved å snakke med ungene dine om problemet.

Våre barn kan influere mobbere i riktig retning

Hvorfor hører vi foreldre så lite om dette problemet?

Svaret er enkelt:Både mobberen og den som mobbes er flinke til å holde det skjult.

Mobbing skjer på steder der voksne ikke er.

Hva kan gjøres?

Det er skrevet om og forsket mye på mobbing de siste årene. Svært mange skoler deltar i såkalte programmer mot mobbing.

Både statsministere og professorer bruker fine ord, de taler høyt og varmt om at ulike programmer reduserer mobbingen.

La ikke tall som viser nedgang bli en ”hvilepute” for oss foreldre.

Glem ikke at du som ikke har barn som blir mobbet også kan gjøre en forskjell. Sett barnet ditt i stand til å hjelpe mobbeofre og til å forhindre mobbing.

Hvordan gjøres dette?

Snakk med ungene dine om problemet. Oppfordre dem til å ikke tolerere mobbing og til å hjelpe medelever som blir mobbet.

Det ideelle er at en voksen blir varslet, men vi lever ikke i en ideell verden. Vi voksne får som regel ikke vite noe.

Mange medelever holder tett av frykt for å bli sett på som ”sladrehank”. Gjør det klart for barna dine at det ikke er ”sladring” dersom de forteller voksne om episoder med mobbing – selv om mobberne sier det. Det handler om å bry seg.

Si til barna at de ikke bør stå alene når de skal møte mobberen. Flere medelever sammen står sterkere. Forklar at korrigeringer fra medelever ofte kan forhindre og bekjempe mobbing. Dette vet vi som jobber med denne problematikken til daglig.

Ta tak i selv de ”uskyldigste” historier om medelever som blir ertet. Forklar hvorfor tilsynelatende harmløs ”erting” kan oppleves som mobbing. Som voksen har du mer erfaring i å se hva som skjer i forskjellige sammenhenger. Hjelper du barna dine med å tolke hvordan medelever reagerer i ulike sosiale settinger, hjelper du dem også til å ta riktig parti i mobbesituasjoner.

Snakk med andre foreldre, det er viktig å vise at foreldere er på samme lag. ”Klassegruppene” som settes sammen på tvers av klassene kan være et fint utgangspunkt for å bli kjent med nye foreldre.

Til slutt...

De overstående rådene er ikke skrevet med den hensikt å overlate det alvorlige mobbeproblemet til våre barn slik at de skal løse det alene.

Du må oppforder dem til å si fra. Du må selv varsle skolen om det du vet.

Desverre er det en kjensgjerning at vi ikke får greie på dette. Derfor må barn bli bevisste på hvilke stillinger de kan ta i dette problemet.