Skyldes ADHD dårlig oppdragelse? Er det kun gutter som har ADHD?

Flere myter om ADHD lever i beste velgående, til tross for at stadig mer forskning på området tilbakeviser dem. Her tar vi for oss fem av dem.

Myte 1:
”ADHD skyldes dårlig foreldreegenskaper. Alt barnet egentlig trenger, er disiplin.”

ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder) er en medisinsk lidelse. Et barn med ADHD velger ikke å oppføre seg slik det gjør, og tilstanden skyldes heller ikke dårlig oppdragelse. Foreldre kan imidlertid hjelpe barnet og mildne symptomer ved å ta i bruk enkelte teknikker.

Les mer i artikkelen: Barn med ADHD.

Myte 2:
”Alle barn med ADHD blir kvitt tilstanden som voksne”

Rundt 70-80 prosent av alle barn med ADHD fortsetter å ha symptomer i tenårene. Om lag 50 prosent vil også ha ADHD-symptomer også som voksne. Innen den tid vil imidlertid de fleste ha lært seg å håndtere symptomene på en god måte.

Myte 3:
”Barn med ADHD er ikke like intelligente som andre barn”

ADHD har ingen innvirkning på pasientenes intellektuelle evner. Barn med ADHD er like intelligente som andre barn.

Myte 4:
”Medikamenter i ADHD-behandlingen brukes for å dope ned barna.”

Riktig justert behandling med medikamenter vil ikke sløve ned barna, men hjelpe dem med å fokusere og konsentrere seg. De vil også bedre ungenes muligheter for å kontrollere egen oppførsel.

Les mer i artikkelen: Skoleflink med medikamenter.

Myte 5:
”Bare gutter får ADHD.”

Jenter kan også ha ADHD. De har vanligvis et annet symptombilde enn gutter, og en regner derfor med at flere jenter med ADHD ikke blir fanget opp. De fleste har uoppmerksomhet som sitt største problem. Hyperaktiviteten tar gjerne form av hyperverbalitet ("snakkesalighet"). De er ofte glemsomme, uorganiserte og har liten evne til å konsentrere seg om noe lenge av gangen.

Kilder:
Web MD
Helsenett