Barnets uro og sviktende konsentrasjon fører ofte til konflikter hjemme.

Beskjeder må som regel gjentas flere ganger før de blir oppfattet og fulgt opp av barnet.

Et barn med ADHD kan være så krevende at søsknene føler seg oversett. Noen trekker seg gjerne tilbake og lukker seg inne, mens andre begynner å oppføre seg utagerende selv for å få oppmerksomhet.

Familiehverdagen blir preget av mye kjekling og få hyggelige stunder og lite kvalitetstid. Skillsmisseraten blant foreldre med ADHD-barn er tre-fem ganger høyere enn blant resten av befolkningen.

Unger med ADHD må vite akkurat hva andre forventer av dem. Som forelder må man være tydelig når man forklarer hva barnet skal gjøre og hvordan det skal gjøres. Det er viktig å være klar over ungens begrensninger og gi ikke urimelige oppgaver.

Les mer i artikkelen: Barn med ADHD.

Har barnet søvnproblemer, kan det være gunstig å innarbeide faste leggerutiner.

• Sørg for at barnet legger seg og står opp til noenlunde de samme tidene.
• Bruk mellom 10-30 minutter på å gjøre ungen klar for leggetid. Ta på nattøy og puss tennene.
• Ikke la barnet se på TV eller spille dataspill før sengs. Aktivitetene bør være rolige. La barnet legge puslespill, tegne, lese eller lignende.
• Se til at barnet ikke får i seg sukker eller kaffeinholdig drikke eller mat før leggetid.
• Medisiner med stimulerende midler bør også unngås. De fleste barn med ADHD får ikke sove hvis de tar medikamenter før de legger seg.