Unger med ADHD har oftere problemer med å få seg venner.

Vanligvis er barn stille og forsiktige i nye og ukjente situasjoner. Etter hvert som de blir tryggere, øker aktivitetsnivået. Barn med ADHD har ofte et annet mønster. Helt fra starten av er oppførselen overaktiv og styrt av impulser. Mange blir dermed sett på som frekke, utålmodige og dominerende. Funksjonsfriske barn synes ofte det er vanskelig å omgås unger med ADHD.

Det er heller ikke uvanlig at unger med ADHD er litt klossete. Kombinert med det høye aktivitetsnivået, kan det bli en del søling og dytting som utløser konfliktsituasjoner.

Barna har også ofte problemer med å holde orden på gjenstander og tidspunkter. De mister eller ødelegger oftere egne og andres leker og lignende. De glemmer gjerne avtaler og regler.

De sosiale problemene gjør at barn med ADHD kan ha problemer med å få venner. ADHD-barn legger iblant til seg en tøff eller utfordrende atferd for å få oppmerksomhet og for å bli anerkjent av jevnaldrende.