Hvordan barn gir uttrykk for depresjon avhenger av alderen.

Opptil 3,5 prosent av barn og 9 prosent av ungdommer i industrialiserte land er deprimerte.

Symptomer på depresjon hos barn avhenger i stor grad av hvor gamle de er, ifølge professor Claudia Mehler-Wex og doktor Michael Kölch ved universitetet i Ulm.

Det komme fram av en artikkel publisert i det tyske fagtidsskriftet Deutsches Ärzteblatt International.

Ulike symptomer

Barn vil ikke alltid gi uttrykk for depresjon ved å være innesluttede og nedstemte.

Hos spedbarn kan depresjon vise seg i form av:
- skriking
- rastløshet
- gråtetokter uten klar årsak

Småbarn i førskolealder kan være:
- irritable
- aggressive

Hos skoleelever kan tegn på depresjon være:
- giddeløshet
- apati

I tenårene begynner symptomene å likne dem hos deprimerte voksne. Risikoen for depresjon øker spesielt fra tolvårsalderen av.

Arv, personlighet og miljø

For en tredel av barna vil plagene avta etter kun tre måneder. For rundt 80 prosent vil imidlertid symptomene komme tilbake, hvilket øker faren for en kronisk lidelse.

Deprimerte mindreårige har ofte flere psykiske problemer. Angstlidelser og sosiale problemer er mest utbredt. Dernest kommer rusmisbruk og aggresjon.

Årsakene til depresjon hos unger har flere grunner. Arv, personlighet og miljø blir regnet som de mest avgjørende faktorene.

Kilde: Deutsches Ärzteblatt International