Jenter med ADHD har økt risiko for å utvikle spiseforstyrrelser i tenårene.

Tenåringsjenter med ADHD er mer utsatt for å utvikle symptomer på spiseforstyrrelser enn jevnaldrende piker uten diagnosen.

Det viser en undersøkelse publisert i fagtidsskriftet Journal of Abnormal Psychology.

Dårlig impulskontroll

Omtrent fem prosent av alle barn i skolealder har ADHD. Tilstanden ses tre ganger hyppigere hos gutter enn hos jenter.

Vanlige symptomer er:

- nedsatt konsentrasjon
- uoppmerksomhet
- impulsivitet
- dårlig evne til å planlegge
- overaktivitet, både fysisk og verbalt
- aggressivitet
- rastløshet
- irritabilitet

Symptomene kan forårsake vanskeligheter på en rekke områder. Svake prestasjoner på skolen og dårlige forhold til autoritetsfigurer, som foreldre og lærere, er ikke uvanlig. Over halvparten har også sosiale problemer og vansker med å få seg venner.

Resultatene fra en studie ved University of Virginia viser at tenåringsjenter med ADHD også er mer utsatt for spiseforstyrrelser. Det kan skyldes problemer med å kontrollere impulsive handlinger, tror forskerne.

Bulimisymptomer

Dårlig impulskontroll kan gjøre det vanskelig å spise sunt og holde vekten. Dette kan føre til overvekt, dårlig selvbilde og etter hvert spiseforstyrrelser.

Forskerne så at tenåringsjenter med ADHD oftere:

- var overvektige
- hadde blitt oppdratt tøft/kritisk
- hadde blitt avvist av jevnaldrende

Disse faktorene kan føre til at ungdommene utvikler symptomer på spiseforstyrrelser.

Vanligst var tegn på bulimi, som overspising og påfølgende oppkast, hardtrening eller bruk av avføringsmidler.

Appetittreduserende medisiner

Forskerne peker også på at medikamenter brukt for å behandle ADHD kan redusere appetitten. Overvektige jenter med ADHD kan dermed misbruke legemidlene for å oppnå vekttap, understreker forskerne. Samtidig er medisinene meget viktige for nettopp å bedre impulskkontrollen og derved forhindre spiseforstyrrelser.

Siden ADHD forekommer oftest hos gutter, vet en ennå lite om de langvarige effektene lidelsen har for jenter. ADHD blir fremdeles sett på som en typisk ”guttelidelse”, og det er trolig mange jenter med tilstanden som ikke blir fanget opp.

228 jenter deltok i studien. Forskerne fulgte deltakerne fra de var seks til tolv år. De møtte dem også igjen fem år senere, da jentene var 17 år.

Kilde:
Journal of Abnormal Psychology