Enkle tiltak kan redusere bivirkninger ved bruk av ADHD-medikamenter.

Det finnes ingen behandling som kurerer ADHD. Målet med behandlingen er derfor å begrense symptomene - som konsentrasjonsproblemer, impulsivitet og hyperaktivitet, samt ledsagende vanskeligheter.

Medikamentell behandling

ADHD-medikamenter (Ritalin, Concerta, Equasym, Strattera og andre) minsker symptomene betydelig hos 60–70 prosent av barn og ungdommer med ADHD.

Oppfatningen om at medikamentene tas for å sløve ned pasienten er ikke riktig. Forskning har tvert imot vist at ADHD-medikamenter kan øke/forbedre:

- oppmerksomheten
- impulskontrollen
- evnen til å planlegge
- sosiale evner
- korttidsminnet
- innlæringsevnen
- skoleresultater
- selvfølelsen
- motorikken
- konsentrasjonsevnen

Vanlige bivirkninger

De fleste som bruker legemidler i behandlingen av ADHD opplever bivirkninger, som for eksempel:

- magesmerter
- nedsatt matlyst
- hodepine
- sovevansker

Ofte er bivirkningene milde og kortvarige. For noen barn er de mer varige. Hvorvidt en velger å bytte til et annet medikament avhenger av hvor god effekten er og hvor kraftige bivirkninger barnet har.

Dersom legemiddelet synlig hjelper barnet, kan det være verdt å holde ut litt til for å se om bivirkningene avtar etter hvert - noe de som regel gjør. Andre ganger vil det beste være å skifte over til et nytt medikament.

Først kan det imidlertid være lurt å se om noen enkle råd kan hjelpe.

Råd mot bivirkninger

Magesmerter og nedsatt matlyst

Mange barn får vondt i magen når de begynner med ADHD-medikamenter. Vanligvis vil dette gi seg i løpet av få uker etter at barnets fordøyelsessystem har vendt seg til legemidlene.

For magesmerter og dårlig appetitt kan disse enkle tiltakene hjelpe:

- Innta medikamentene samtidig med mat. Det minsker sjansen for at barnet får vondt i magen.

- Endre tidspunktet for middag. Det kan være nyttig å spise middag noe senere på kvelden. Da har effekten av barnets medikamenter gitt seg.

Hodepine

Hodepiner kan også forekomme dersom ADHD-medikamentene tas på tom mage. For å unngå hodepine, bør man:

- Innta medikamentene sammen med mat: Uten mat i magen vil ADHD-medikamentene absorberes raskere. Dette kan utløse en hodepine.

- Vurdere langtidsmedisiner: Hodepinene kan også skyldes bruk av medisiner med kort virketid. Hvis effekten av medikamentene avtar fort, hvilket kan skje ved korttidsvirkende medisiner, kan det utløse hodepine.

Sovevansker

Problemer med å sove er et vanlig symptom ved ADHD, blant annet på grunn av barnets naturlig høye aktivitetsnivå. For mange unger kan sovevansker opptre når virkningen av stimulerende medikamenter reduseres.

Dersom barnet ditt har søvnproblemer, kan disse rådene være nyttige:

- Gi morgendosen med ADHD-medikamenter noe tidligere.

- Hold barnet unna koffeinholdige drikkevarer om ettermiddagen og kvelden. Det gjelder blant annet drikker som kakao, visse typer brus og te.

- Soverommet skal kun brukes til soving. Flytt data, TV, leker og spill til et annet rom. Ikke la det være noen distraherende elementer i soverommet. Skap en ”sovesone” til barnet.

- Slapp av før sengetid. Ikke la barnet delta i anstrengende aktiviteter rett før leggetid. Et spesielt teppe eller en kosebamse kan ha en søvndyssende virkning for noen barn. Unngå ”aktiviteter” som gjør at ungen blir avhengig av foreldrene for å sove, som for eksempel å holde eller vugge barnet i søvn.

- Vær konsekvent. Legg og vekk barnet til noenlunde de samme tidene hele uken.

- Etabler gode daglige rutiner. Hold ulike måltider og aktiviteter til de samme tidene også. Rutiner gjør det enklere for barnet å forberede kroppen på søvn.

- Ikke la barnet komme på ”midnattsvisitter”. Å komme inn til foreldrene om natten kan fort bli en dårlig vane og kan også være en måte for ungen å tiltrekke seg oppmerksomhet på. Oppmuntre barnet til å sove hele natten i sin egen seng.

- Unngå sovemedisiner. Sovemedisiner kan virke trettende på barnet om dagen. Effekten kan også avta i løpet av natten og gjøre barnet mer våkent.

- Vurder andre underliggende helsetilstander. Allergi, astma eller andre tilstander som forårsaker smerte, kan forstyrre barnets søvn og søvnkvalitet. Dersom ungen snorker høyt og/eller har flere "pauser" hvor pusting opphører, bør en oppsøke lege.

Kilder:
Web MD
Helsenett