Ikke hysj på barna når de snakker høyt til seg selv. Oppmuntre dem heller!

Småbarn utfører oppgaver bedre når de snakker med seg selv, ifølge en studie ved George Mason University, publisert i fagtidsskriftet Early Childhood Research Quarterly.

Femåringer løste motoriske oppgaver best når de snakket med seg selv - enten spontant eller etter å ha blitt bedt om å gjøre det av en voksen.

Hjelper barn med atferdsvansker

78 prosent av ungene i undersøkelsen utførte oppgavene like godt eller bedre da de snakket høyt til seg selv sammenlignet med da de holdt munn.

Forskerne oppdaget også at barn med atferdsproblemer, som for eksempel ADHD, snakket oftere med seg selv enn andre unger.

Å snakke høyt til seg selv kan være et nyttig hjelpemiddel i oppveksten, spesielt for barn med atferdsvansker, tror forskerne. Foreldre og lærere bør derfor ikke be ungene om å tie stille. De bør heller oppmuntre dem.

Privat tale er helt normalt for barn i alderen to-fem år. Når unger begynner å snakke med seg selv, vil også deres kommunikasjonsevner forbedre seg. Det er en kritisk fase for barn og en viktig del av utviklingen, mener forskerne.

Nyttig ”redskap” for autistiske barn

I en liknende studie, også ble utført ved George Mason University, vurderte man privat tale hos barn med autisme.

Autistiske barn har vansker med å prate i sosiale situasjoner. Forskerne gikk dermed ut i fra at ungenes taleevner kunne bli bedre av at de snakket med seg selv.

Dette var imidlertid ikke tilfelle. Forskerne så derimot at de autistiske barna brukte sin private tale som et effektivt ”redskap”.

Også de autistiske barna gjorde oppgaver bedre da de snakket høyt til seg selv enn da de var stille.

Studien er publisert i fagtidsskriftet Journal of Autism and Developmental Disabilities.

Kilder:
Early Childhood Research Quarterly 2008
Journal of Autism and Developmental Disabilities 2008