Multippel sklerose

Norsk forskergruppe søker etter studiedeltagere. Formålet er å finne ut om det er bedre å behandle MS om natten i stedet for på dagtid.

Siden hjernen kontrollerer og styrer alle kroppens funksjoner, kan det opptre en mengde ulike symptomer og forskjellige grader av sykdom.

Vær klar over de tidlige tegnene på multippel sklerose. De kommer vanligvis i alderen 20 til 40 år.

Tre av fire pasienter med multippel sklerose føler seg utmattet.

Multippel sklerose skyldes trolig et uheldig sammentreff av flere faktorer.

Personer med sykdommen multippel sklerose (MS) har lavere risiko for å få kreft, viser en ny svensk studie.

For å stille diagnosen multippel sklerose er det nødvendig å foreta ulike undersøkelser.

Noen av de vanligste spørsmålene som dukker opp når man nylig har fått diagnosen MS eller når man har hatt sykdommen over tid.

Ved langvarige behandlinger er motivasjon grunnlaget for et vellykket utfall.

Multippel sklerose (MS) er en kronisk sykdom kjennetegnet av betennelser i ulike deler av hjernen og ryggmargen. Årsaken til betennelsene er ikke kjent.

Ny DNA-vaksine halverer skadene.

Multippel sklerose (MS) er en kronisk sykdom kjennetegnet av akutte betennelser og kronisk avtagende funksjon i ulike deler av hjernen og ryggmargen som følge av en feil i immunforsvaret.

x

Fyll inn ditt navn, din epostadresse og få fordeler

* Skriv inn ønsket brukernavn
* Skriv inn gyldig e-post!
* Skriv inn passord! (Minst 6 tegn)
Her velger du brukernavn og passord. Hvis du eventuelt glemmer dem, kan vi sende dem til deg pr. epost.
Godta informasjonskapsler for å registrere deg