Over halvparten av alle som har multippel sklerose (MS) opplever depresjoner. Selvmordsrisikoen er høyere enn i resten av befolkningen. Omtrent 50 til 60 prosent av alle pasienter med MS opplever en mer eller mindre alvorlig depresjon. I den norske befolkningen for øvrig er prosenten rundt 15. Også selvmordsraten er høyere for MS-pasienter enn hva den er for resten av befolkningen. En studie gjort ved Nasjonalt Kompetansesenter for MS viser at dødsårsaken hos 2,5 prosent av MS-pasienter (mellom 1953-2003 i Hordaland) var årsaken ulykke eller selvmord. I den generelle befolkningen ligger prosenten på 1,2.

Ulike pasienter – ulike reaksjoner

Å få diagnosen MS er svært vanskelig for de fleste. Noen opplever det med lettelse, å endelig få vite hva plagene skyldes, mens andre kan ta meldingen meget tungt. Benektelse, uro, sinne, sorg og frustrasjon er vanlige reaksjoner. Slike følelser kan også komme utover i sykdomsforløpet. Å veksle mellom håp og fortvilelse er helt normalt.

Depresjon blant MS-pasienter kan skyldes store livsbelastninger som ofte følger med sykdommen eller det kan være en bivirkning av medisiner. Det er ikke klarlagt om MS har en direkte effekt på sinnet, for eksempel ved å skade bestemte deler av hjernen som er relatert til følelser og stemningsleie.

Trist eller deprimert?

Alle har tunge dager en gang iblant. Å oppleve motgang og sorg er en del av det å være menneske. Men når denne tristhetsfølelsen blir intens, og du ikke kommer ut av det negative tankemønsteret, kan det være snakk om en depresjon. Andre kjennetegn er at du ikke lenger bryr deg om ting som tidligere ga deg glede, du sover ikke like godt, mister appetitten og har lavere selvtillit enn før.

Gjør noe med det

Selv om det ikke finnes en helbredende kur for MS, så er det heldigvis mulig å behandle depresjonen. Snakk med familie og gode venner som forstår hvordan du har det. Gjør ting som du synes er gøy, og prøv å få litt variasjon inn i livet. Det er viktig å ta hensyn til seg selv, og ikke presse seg til å gjøre mer enn hva en orker. Samtidig skal ikke sykdommen få større plass i livet enn nødvendig.

Dersom du ikke kommer ut av depresjonen på egenhånd bør du oppsøke fastlegen din. Han eller hun kan hjelpe deg med støttende samtaler, medisiner eller henvise deg til psykolog eller psykiater.

Å bli behandlet for depresjonen kan gi betydelig økning i livskvaliteten. Flere MS-pasienter opplever å komme ut av slike tunge perioder. De lærer seg selv bedre å kjenne, og de finner ut hva som er viktigst i livet for dem.

Kilder: www.ms.no, www.multippelsklerose.no, www.regjeringen.no