Personer med sykdommen multippel sklerose (MS) har lavere risiko for å få kreft, viser en ny svensk studie. To krefttyper har imidlertid litt større forekomst hos MS-syke. Kreftstudien fra Karolinska Institutet i Stockholm slår fast at MS-pasienter har en generelt lavere risiko for å rammes av kreft enn personer som ikke har nervesykdommen.

Data fra 20 000 personer med MS-diagnose og 204 000 personer uten diagnosen ble sammenlignet i studien som ble publisert i fagtidsskriftet Neurology i år.

Forskerne fant ut at MS-pasienter over 35 år hadde 10 prosent lavere risiko for å få kreft enn personer uten diagnosen. Resultatene var tydeligst hos kvinner.

To kreftunnatak

Den tilsynelatende ”kreft-immuniteten” gjelder imidlertid ikke for alle kreftformer, for med hjernesvulster og kreft i urinblæren er forholdet motsatt. Når man så på risikoforholdene, kom det frem at MS-pasientene hadde 44 prosent større risiko for disse to kreftformene.

Dette begrunner forskerne delvis med at hyppige nevrologiske undersøkelser gjør at sykdom oppdages tidligere hos MS-pasienter.

Sett under ett, var derfor den lave kreftrisikoen hos MS-pasientene det mest fremtredende med undersøkelsen.

Ingen forskjell hos MS-foreldrene

For å lete etter eventuelle genetiske forklaringer, tok studien for seg kreftrisikoen hos foreldrene til MS-pasientene. Her var det imidlertid ingen forskjell mellom foreldrene til de MS-syke og foreldrene til personene uten diagnosen.

Forskerne foreslår derfor at den lavere kreftrisikoen blant MS-pasientene er et resultat av livsstilsendringen de foretar når de har fått diagnosen.

Krefttilfeller avsløres tidlig

Shahram Bahmanyar har ledet studien. Han påpeker at grunnen til den noe økte risikoen for hjernesvulst hos MS-pasienter kan komme av betennelse i hjernen.

- På den andre siden er det ikke sikkert det er snakk om en faktisk risikoøkning. Resultatene kan skyldes at MS-pasienter blir undersøkt oftere enn andre og at hjernesvulster oppdages på et tidligere stadium enn det som er normalt.

Lavere KMI

Når det gjelder den generelt lave kreftfaren, fremholder studien at personer med MS i gjennomsnitt har lavere KMI (kroppsmasseindeks) enn resten av befolkningen.

KMI er en risikofaktor for flere typer kreft, dermed kan lavere kroppsvekt forklare noe av reduksjonen i kreftrisikoen.
v En annen forklaring er at kroppen reagerer på MS på en slik måte, at risikoen for å utvikle kreft blir mindre. Men både årsaken til dette og årsaken til selve nervesykdommen er ennå ikke avklart.

Ved MS blir sentralnervesystemet (hjernen og ryggmargen) angrepet av flekkvis betennelse, som kan gi problemer med balansen, nedsatt kraft, synsforstyrrelser, tretthet, forstyrret blære- eller tarmfunksjon, følelse av nummenhet eller kribling/prikking og generell tretthet.

v Kilder:
1. Bahmanyar, Montgomery, Hillert, Ekbom og Olsson: ”Cancer risk among patients with multiple sclerosis and their parents”, Neurology, Mar 2009; 72: 1170 – 1177.
2. ”MS-sjuka har lägre risk att drabbas av cancer”, Karolinska Institutet, Ki.se, 31.03.09.