Spørsmål: I sommer fikk jeg vite at jeg har MS etter en lang og tung tid. Problemet nå er at fastlegen ignorerer diagnosen og ber meg trene hver dag. Dette vil gjøre meg mye bedre mener han. Han sier også at fysioterapi er unødvendig og uaktuelt. Jeg føler at jeg står veldig alene og synes ikke jeg kan "mase" på spesialisttjenesten heller.

Svar: Multippel sklerose (MS) er en kronisk sykdom kjennetegnet av betennelser i ulike deler av hjernen og ryggmargen. Årsaken til betennelsene er ikke kjent. Sykdommen dukker gjerne opp i 20 - 40 års alderen, og kvinner rammes oftere enn menn. Noen mennesker merker knapt at de er syke, mens for andre kan sykdommen være invalidiserende.

Du har med diagnosen MS (multippel sklerose) krav på gratis fysikalsk behandling etter henvisning fra lege. Den kan du få fra fastlegen din eller fra nevrologen du har vært i kontakt med. I første omgang foreslår jeg at du gjør fastlegen din oppmerksom på at du har krav på dette, og at du kan tenke deg å bruke fysioterapeuten blant annet som treningsveileder. Dersom dette ikke fører fram kan du kontakte en annen allmennlege eller nevrologen du går til kontroll hos.

Jeg har også stor tro på at det ved MS er gunstig å holde seg i så god fysisk form som mulig ut fra de forutsetninger og begrensninger som sykdommen medfører. Regelmessig trening kan forebygge feil- og skjevbelastninger, gi deg økt fysisk og psykisk overskudd til å takle sykdommen og gjøre deg bedre rustet til å tåle eventuelle nye MS-symptomer. Ta gjerne kontakt med lokallaget til MS-forbundet for å finne ut hvilke fysioterapeuter som har særskilt interesse for og kunnskaper om MS der du bor.