Hvordan MS utvikler seg varierer fra person til person. Sykdommen kan også endre karakter hos den enkelte. Det kan av og til være vanskelig å avgjøre hvilken type MS en person har, fordi man da må se tilbake på hvordan sykdommen har utviklet seg over flere år.

Periodevis MS

Ved denne typen MS kommer symptomene i anfall.

Et nytt anfall kan utvikles i løpet av timer/dager og innebærer nye symptomer, eller en forverrelse av tidligere symptomer.

Anfallet varer i en periode for siden å forsvinne helt eller nesten helt. Perioden kan være fra 1-2 døgn til et par måneder.

Tiden mellom hvert anfall kan variere fra et par måneder til mange år. Det er ikke mulig å forutse når anfallet kommer. Det er vanlig å få periodevis MS i begynnelsen av sykdommen.

Progressiv MS

Den progressive typen MS kan beskrives som en gradvis utvikling av symptomer.

Iblant kan man også få anfall i tillegg til den gradvise forverringen. Det kan også være lange stabile perioder (opp til flere år) uten at det kommer nye symptomer.

En del personer med MS har en periodevis sykdom, som går over til en progressiv variant av sykdommen etter mange år (sekundær kronisk progressiv MS). Andre har progressiv MS fra begynnelsen (primær kronisk progressiv MS).

Godartet MS

Ved denne typen MS forekommer bare få utbrudd. Til tross for mange års sykdom, oppstår det ikke noe større nevrologisk handikap.