Siden hjernen kontrollerer og styrer alle kroppens funksjoner, kan det opptre en mengde ulike symptomer og forskjellige grader av sykdom.

Det finnes noen symptomer som er mer vanlige enn andre. En person med MS får vanligvis mer enn et symptom. Det er høyst uvanlig å få alle symptomene.

Symptomene kan vise seg som prikkende fornemmelser eller en annen følelseforandring i huden, og av og til i form av smerte. Andre symptomer kan være svakhet i armer og ben, nedsatt syn i forbindelse med synsnervebetennelse, vanskeligheter med balansen, en følelse av stivhet i musklene, problemer med vannlating og tretthet.

Det er ikke mulig å ramse opp alle måtene MS viser seg på, siden alle opplever symptomene ulikt og påvirkes på ulike måter. Men det er viktig å huske at MS ikke er en dødelig sykdom. For å kunne fastslå om en person har MS, må nevrologen gjøre flere undersøkelser