For å stille diagnosen multippel sklerose er det nødvendig å foreta ulike undersøkelser.

Det er blant annet vanlig å ta:

- nevrologisk undersøkelse
- prøve av ryggmargsvæske
- MRI

Nevrologisk undersøkelse

En nevrologisk undersøkelse viser om det finnes tegn til sykdom i hjernen eller ryggmargen somkan tenkes å være forårsaket av MS.

Legen undersøker kroppens nevrologiske funksjoner, og ser om det finnes funksjonsnedsettelser. Legen undersøker også om det kan finnes noen annen årsak til plagene enn MS.

Det er viktig at legen snakker med personen for å få greie påom det har forekommet tidligere episoder med mulig MS.

Prøve av ryggmargsvæske (lumbalpunksjon)

Ved denne undersøkelsen tar man ut noen milliliter av væsken som ligger rundt ryggmargenog analyserer den for å se om det finnes tegn til betennelse i nervesystemet.

Samtidig tas det også blodprøver som kompletterer analysen av ryggmargsvæsken.

Magnettomografisk undersøkelse (MRI)

Denne undersøkelsen gjør man for å se om det finnes hvite flekker i hvit substans i hjernen eller ryggmargen som kan være MS-forandringer. Undersøkelsen gjøres på en røntgenavdeling.

Før nevrologen stiller diagnosen MS må andre mulige sykdommer og årsaker til problemene utelukkes. Det kan også være nødvendig å se hvordan symptomene utvikler seg over en viss periode, som oftest opp til et par år. Dette er grunnen til at det kan ta tid før diagnosen er helt sikker.