Omtrent dobbelt så mange kvinner som menn får multippel sklerose.

Kjønn og alder

Multippel sklerose (MS) er en sykdom som rammer både menn og kvinner, men omtrent dobbelt så mange kvinner som menn får MS.

Det vanligste er at man får diagnosen når man er mellom 20 og 40 år. MS er den vanligste nevrologiske sykdommen som rammer unge personer.

Geografi og rase

I Norden får omtrent én av 800 personer MS.

Forekomsten av MS varierer kraftig fra land til land. Sykdommen er mer hyppig i Norden, Nord- Europa og Nord-Amerika enn i øvrige deler av verden. Det er også kjent at MS er vanligere blant hvite mennesker enn blant asiater og svarte.

Et eksempel på dette er Australia, der sykdommen forekommer hos den hvite befolkningen, men er svært uvanlig blant aboriginerne.

Arvelighet

MS er ikke smittsom. Dersom MS hadde vært smittsom, hadde sykdommen vært mye mer vanlig innen ekteskap.

MS er heller ikke en arvelig sykdom i vanlig betydning. Det ser imidlertid ut som om det finnes en genetisk styrt mottakelighet for å få MS. Omtrent 15-20 prosent av alle med MS har en nær slektning (foreldre, søsken, barn) som har sykdommen.

Det å utforske hvilke gener som er av betydning for MS, er et forskningsområde som er meget aktuelt.