- Hvordan behandles MS?
- Hvilken virkning har behandlingen?
- Når begynner man med behandling?
Svarene finner du i helsenetts MS-brosjyre.

Brosjyren finner du her.

For å lese den trenger du Adobe Acrobat reader. Du kan laste ned dette programmet her.