Ifølge studier har multippel sklerose-pasienter en gruppe immunceller som overreagerer på Epstein-Barr-viruset - viruset som forårsaker kyssesyke og bidrar til utvikling av noen krefttyper.

Mottakeligheten for multippel sklerose er arvet, men miljømessige faktorer som virusinfeksjoner kan tenkes å utløse sykdommen. Epstein-Barr-viruset er en av de sterkest mistenkte virusene. Viruset forårsaker ikke MS, men immunreaksjonen mot viruset er annerledes hos MS-pasienter enn hos friske personer, og hypotesen sier at det er denne uvanlige immunresponsen som bidrar til – og forverrer sykdommen.

Synderene kan være en gruppe immunceller, som via sin uvanlig sterke reaksjon rekrutterer andre elementer av immunforsvaret i sin kamp mot viruset. Disse kalles hyper-reaktive T-celler. T-cellene har som oppgave å gjenkjenne kroppsfiendtlige stoffer, og nøytralisere disse. Disse hyper-reaktive variantene har i eksperimenter vist seg å ha et bredere nedslagsfelt enn sine normale søsken. Det kan gi seg utslag i at de også angriper enkelte typer av kroppens egne celler.

Neste skritt for forskerne er å forstå hvordan overaktive immunceller fører til ødeleggelse av isoleringen rundt nervecellene i hjernen – selve sykdomsprosessen i multippel sklerose. Dersom man kommer nærmere målet med denne forskningen, kan det føre til endrede behandlingsmetoder for MS. Hvis hyper-reaktive T-celler er nøkkelen til utviklingen av MS, kan det virke fornuftig å rette behandlingen mot disse.

Kilde: Brain, juni 2006