En studie med tvillinger antyder at jo lenger nord i verden man bor, desto større er risikoen for å utvikle multippel sklerose – hvis man allerede har en medfødt mottagelighet for å bli rammet av MS.

I studien fulgte man mer enn 700 tvillingpar, både eneggede og toeggede tvillinger. "Nord" ble definert som nord for 42 breddegrad, noe som tilsvarer nord for middelhavet, og inkluderer dermed hele Norge.

Forskerne fant at personene som var født i nord fikk diagnosen MS tidligere enn de som var født lenger sør. Det tyder på at bostedet har betydning for sykdommens utvikling. Man fant i tillegg at det var vanligere blant eneggede tvillinger at begge fikk MS enn blant toeggede. Dette viser at medfødte arvelige årsaker spiller en viktig rolle i tillegg til bostedet.

Det har vært kjent at MS opptrer hyppigere i desto lenger vekk fra ekvator man beveger seg. Ved å studere denne effekten blant begge typer tvillinger, kan man undersøke hvorvidt den skyldes kun breddegrad eller også andre faktorer. Denne studien antyder i så måte at det er en miljømessig faktor, og at denne ser ut til å påvirke genene.

Dersom miljøet, breddegraden, var den eneste årsaken til den økte forekomsten av MS hos alle tvillingpar, ville sannsynligheten for å utvikle multippel sklerose vært like stor hos både en- og toeggede tvillinger. I stedet viste studien at eneggede tvillingpar hadde betydelig større sjanse for å begge utvikle MS enn de andre tivvlingparene hadde.

Forskjerne vet ikke hva denne forskjellen blant nord- og sydboere skyldes. Forklaringen kan være at vi blir utsatt for mindre sol enn man gjør i sydligere strøk eller at sykdommen har sammenheng med et virus som er vanligere her som trives bedre her i nord.

i<>Kilde: Annals of Neurology, juli 2006