Antistoff reparerer skader forårsaket av multippel sklerose, viser forsøk på mus.

Antistoff kan reparere myelinet hos MS-pasienter.

Det viser en ny studie ved Mayo-klinikken i USA.

Forskerne håper resultatene kan hindre permanent bevegelseshemming hos pasienter rammet av multippel sklerose.

Reparerer skader

Hos personer med multippel sklerose blir sentralnervesystemet rammet. Immunforsvaret angriper kroppen den egentlig skal beskytte og bryter ned myelinet som omgir nervefibrene.

Hos friske mennesker reparerer myelinet seg selv, men hos MS-pasienter vil myelinet bare bli mer og mer ødelagt.

De lovende resultatene fra Mayo-studien viser nå at et menneskelig antistoff setter fart i reparasjonsprosessen hos mus infisert med en MS-liknende sykdom.

Musene fikk en lav dose med antistoffer og etter fem uker kunne forskerne se tegn på bedring i det skadede myelinet.

Antistoffet binder myelinet og celleoverflatene i hjerne og ryggmarg sammen, og trigger cellene til å reparere seg selv.

Kan kombineres med MS-medikament

Undersøkelsen viste også at antistoffets virkning ikke ble svekket av metylprednisolon, et viktig medikament i behandlingen av MS.

Forskerne ser på dette som et av de vesentligste punktene ved undersøkelsen, siden de første pasientene som mottar antistoffet vil ha gått på en behandling med metylprednisolon forut.

Antistoffer er en naturlig del av immunsystemet og vil trolig ikke føre med seg bivirkninger. Forskerne økte musenes doser 1000 ganger uten at dette førte til uønskete effekter.

Videre dyreforskning vil bli gjort før antistoffet kan bli brukt i kliniske forsøk på mennesker.

Kilde: Mayo Clinic