Fysisk aktivitet kan mildne symptomene ved multippel sklerose.

For å oppnå ønsket effekt av treningen, er det viktig for pasienter med multippel sklerose å ta visse forhåndsregler.

Det viktigste er å ikke overdrive.

Tar du for hardt i kan du ende opp med å overbelaste muskler som allerede er svekket av sykdommen. Resultatet vil da bli sterkere symptomer, og en føler seg overarbeidet og overstresset.

Spør legen din om råd

Ta kontakt med legen din før du starter et eventuelt treningsprogram. Han eller hun kan fortelle deg:

- hvilke type treningsaktiviteter som er best for deg, og hvilke aktiviteter du bør unngå
- hvor hard økten bør være
- hvor lenge du bør trene om gangen
- hvilke begrensninger du har

Legen din kan også henvise deg til andre fagpersoner, som for eksempel en fysioterapeut. Vedkommende kan hjelpe deg med å sette opp et personlig treningsprogram rettet etter din helse og dine behov.

Sikkerhet ved trening

Noen gode tips for trygg trening:

- Varm alltid opp før treningsøkten.
- Tren deg sakte, men sikkert opp. Er målet å klare økter på 30 minutter, bør du starte med økter som varer i ti minutter.
- Sørg for at treingsomgivelsene er trygge. Unngå glatte gulv, dårlig belysning, løse tepper og lignende.
- Dersom du har problemer med balansen, bør du trene i nærheten av noe du kan gripe tak i og støtte deg til, som for eksempel ribbevegger.
- AVBRYT treningen dersom du føler deg dårlig eller kjenner smerte.
- Avslutt alltid treningsøkten med en rolig avtrapping. La hjertet roe seg ned og musklene kvitte seg med avfallsstoffer.
- Velg en aktivitet du synes er morsom. Vannaerobic, svømming og yoga er alle treningsformer som passer godt for pasienter med MS.

Varmesensitivitet ved trening

Noen MS-pasienter er spesielt følsomme for varme. Det betyr at en økning i kroppstemperaturen framkaller symptomer eller gjør dem verre. Dette kan også skje ved trening.

Noen råd for å unngå dette:

- Tren om morgenen eller kvelden dersom du trener utendørs. Da er det som regel kjøligst.
- Få i deg mye kald væske.
- Ta det roligere eller stopp aktiviteten hvis du legger merke til symptomer du ikke hadde før treningsstart.
- Svømming eller vannaerobic er gode alternativer som vil holde deg kjølig gjennom hele treningsøkten.

Kilde: Web MD