Innvandrere utvikler lettere multippel sklerose når de kommer til Norge.

Dette skyldes trolig det norske miljøet eller kostholdet, viser en studie publisert i fagtidsskriftet Journal of Neurology.

Forskerne har sett på forekomsten av multippel sklerose blant innvandrere fra Midtøsten, Afrika og Asia. MS er en relativ sjelden sykdom i disse områdene.

Resultatene viser at førstegenerasjonsinnvandrere fra Midtøsten og Afrika får hyppigere MS i Norge enn i hjemlandene sine. Blant asiater øker forekomsten av multippel sklerose først hos andregenerasjonsinnvandrere.

Dette tyder på at multippel sklerose skyldes både gener og miljøfaktorer. Hvilke miljøfaktorer som er utslagsgivende, er ikke kjent. Forskerne tror at den økte forekomsten av diagnosen kan være forårsaket av infeksjoner, kosthold og mindre sollys.

Tidligere undersøkelser har blant annet funnet at personer som ble utsatt for mye sol i barne- og tenårene er spesielt godt beskyttet mot MS.

Les mer i artikkelen: Sol beskytter mot MS.

Forskerne regner med at antallet personer med multippel sklerose blant ikke-etnisk norske grupper vil øke etter hvert som det blir flere andre- og tredjegenerasjonsinnvandrere.

Kilder:
Journal of Neurology 2008
Dagsavisen 2008