Ny pille reduserer sykdomsaktiviteten hos pasienter med multippel sklerose.

Et legemiddel i pilleform, FTY720, reduserer antallet anfall hos pasienter med multippel sklerose (MS).

Det viser en italiensk studie ved Vita-Salute San Raffaele universitetet i Milano.

Injeksjon eller tabletter

De nåværende medikamentene som blir brukt i behandlingen av MS må i dag injiseres. Det gjelder alle kjente MS-legemidler som:

- Tysabri
- Avonex
- Rebif
- Betaseron
- Copaxone
- Novantrone

Å kunne ta medisinen som en tablett med et glass vann vil være en gledelig forbedring for mange MS-pasienter, tror forskerne.

Virkemåte

FTY720 demper immunforsvaret. Ved autoimmune sykdommer, som multippel sklerose, angriper immunsystemet kroppen som den egentlig skal forsvare.

Ved MS blir myelinet, isolasjonen rundt nervebanen, i sentralnervesystemet rammet. Det oppstår en betennelse i hjerne og ryggmarg som skader nervecellene. Det ”forstyrrer” nervesignalene og fører til symptomene forbundet ved multippel sklerose.

FTY720 reduserer antall hvite blodceller som forårsaker betennelsene. Medikamentet kan dermed redusere omfanget av nerveskader i forbindelse med MS.

Vanlige bivirkninger ved bruk av FTY720 er:

- hodepine
- utmattelse
- influensa - og forkjølelsesliknende symptomer

Lovende resultater

De italienske forskerne fulgte først 281 personer med atakkvis MS over en periode på seks måneder. To tredeler av pasientene fikk behandling med FTY720. Resten fikk placebo (narrepiller).

Etter et halvt år så forskerne at deltakerne som gikk på FTY720 hadde 50 prosent færre tilbakefall enn pasientene som tok narrepiller.

På dette tidspunktet fikk samtlige deltakere tilbud om å bli med videre i en oppfølgingsstudie hvor alle mottok medikamentet.

173 mennesker fullførte den totalt tre år varige undersøkelsen. Det viste seg at kontinuerlig behandling med FTY720 holdt antallet anfall på et lavt nivå. Ved studieslutt hadde over 67 prosent av deltakerne holdt seg frie for MS-atakk.

MRI-bilder viste at 89 prosent av pasientene var uten sykdomsaktivitet etter tre år. 75 prosent av deltakerne hadde ingen nye eller nylig tilkomne skader i sentralnervesystemet.

Kilder:
Eurek Alert 2008
American Academy of Neurology 60th Anniversary Annual Meeting 2008