Et antidepressivt legemiddel demper sykdomsaktiviteten ved multippel sklerose.

Fluoksetin, et kjent medikament mot depresjoner, kan også hjelpe pasienter med multippel sklerose (MS).

Det viser foreløpige forskningsresultater, publisert i fagtidsskriftet Journal of Neurology, Neurosurgery, and Psychiatry.

Fluoksetin er mest kjent under merkevarenavnet Prozac. I Norge markedsføres legemidlet som Fontex eller Fluoxetin.

Betent nervesystem

40 pasienter med relapserende-remitterende MS deltok i forsøket. Halvparten mottok 20 milligram med fluoksetin (Prozac), mens den andre halvparten fikk placebo (narrepiller).

Studien gikk over en periode på 24 uker. Hver fjerde uke ble sykdomsaktiviteten målt ved hjelp av MR (magnetresonanstomografi). MR framstiller bilder av kroppsvev og er spesielt brukt for å visualisere nervesystemet. Ved hjelp av MR kan man vurdere sykdomsaktiviteten ved multippel sklerose.

Ved MS blir myelinet, isolasjonen rundt nervebanen, i sentralnervesystemet angrepet av kroppens eget immunforsvar. Dette svekker og skader nervecellene. Stadig nye betente områder er et typisk kjennetegn på aktiv MS-sykdom.

Resultatene viser at pasientene i placebogruppen fikk flere nye betennelser enn deltakerne som tok Prozac.

Lovende resultater

Deltakerne som ble tildelt placebo hadde i gjennomsnitt over fem nye betente nerveområder i løpet av studieperioden. Pasientene som tok Prozac hadde under to.

I de siste 16 ukene av behandlingen var to av tre (63 prosent) Prozac-pasienter uten nye betennelser. Bare én av fire (26 prosent) deltakere som fikk narrepiller var det samme.

Effekten av fluoksetin ble ikke tydelig før etter åtte uker med behandling. Dette stemmer overens med hvor lang tid Prozac, og andre antidepressiva i gruppen selektive serotoninreopptakshemmere, bruker på å virke mot depresjoner.

Forskerne understreker at studien er veldig liten og at resultatene er foreløpige. Det trengs større undersøkelser for å kunne slå fast om fluoksetins er så virkningsfullt som denne studien tyder på.

Kilde: Journal of Neurology, Neurosurgery, and Psychiatry