Multippel sklerose hos barn kan være uheldig for den intellektuelle utviklingen.

Å få multippel sklerose (MS) som barn kan blant annet føre til redusert IQ, hukommelse og konsentrasjonsevne.

Det viser en italiensk studie ved universitetet i Firenze.

Hemmer hjerneutvikling

MS starter vanligvis i voksen alder, men cirka fem prosent av alle personer med MS blir rammet allerede i barne- eller ungdomsårene.

Forskerne så at pasienter som hadde blitt syke i veldig ung alder hadde lavere IQ enn pasienter som hadde fått MS da de var eldre.

Det ser dermed ut til at multippel sklerose har større effekt på tenkeevne og intelligens hos barn enn hos voksne. Dette skyldes at sykdommen inntreffer på et tidspunkt da hjernen fremdeles er under utvikling, mener forskerne.

Ved MS blir myelinet, isolasjonen rundt nervebanen, i sentralnervesystemet svekket, og det oppstår en betennelse i hjernen og ryggmargen som skader nervecellene.

Reduserte evner

63 barn (under 18 år) med multippel sklerose ble sammenlignet med 57 friske unger i samme aldersgruppe. Deltakerne ble gitt 17 ulike tester som blant annet målte intelligens, hukommelse og språkevner.

- Fem av barna med MS hadde veldig lav IQ på under 70. Ingen av de friske ungene hadde like lav poengsum.

- 15 av MS-barna hadde IQ mellom 70 og 89, mot kun to av de friske.

- 19 av barna med multippel sklerose strøk på minst tre av testene (31 prosent). Færre enn fem prosent blant de friske ungene gjorde det samme.

- 30 prosent av MS-barna hadde svekkede språkevner – noe som ikke er normalt hos voksne personer med multippel sklerose.

Kilde: Neurology 2008