Merkedager og høytider øker sjansen for at pasienter husker på helsesjekken sin. Mange pasienter kommer av forskjellige grunner ikke til timen sin i screeningprogrammer. For de som rett og slett glemmer det, kan et tidspunkt for timen som er lettere å huske, føre til at flere møter opp. Det var utgangspunktet da norske forskere studerte om tidspunktet for de avtale undersøkelsene for å påvise tegn til tarmkreft kunne få flere til å møte opp.

Screening for tarmkreft

Screening for tidlig oppdagelse av tykk- og endetarmskreft (kolorektalkreft) anbefales i mange vestlige land, og det diskuteres nå om kolorektal screening - en innkalling til legeundersøkelse for en vanlig, frisk gruppe i befolkningen, skal innføres som en standard i Norge.

Det er høy forekomst av tykktarmskreft i Norge sammenlignet med andre land, men den relative overlevelsen ved denne kreftformen er bra i vårt land. Tall fra Kreftregisteret for 2006 viser at femårsoverlevelsen ved tykktarmskreft er på 58,2 prosent for kvinner og 56,7 for menn.

Å oppdage sykdommen tidlig nok er viktig for å kunne gi pasienten en effektiv behandling.

I studien tok forskerne Geir Hoff og Michael Bretthauer for seg 20 780 kvinner og menn i alderen 50 - 64 år i by (Oslo) og land (Telemark fylke). Disse fikk tilbud om sigmoidoskopi, en undersøkelses hvor det brukes et bøyelig kikkertliknende instrument for å sjekke den nedre delen av tykktarmen.

Best oppmøte til jul

12 906 personer (65 %) takket ja til å delta, og hver deltaker fikk deretter tildelt en vilkårlig valgt dato for undersøkelsen. Oppmøteandelen for hver uke og måned ble sammenlignet med uke og måned for personenes fødselsdato.

Flere møtte opp til timer i desember (72%), sammenliknet med resten av året (65%). Den samme tendensen viste seg med utsendte invitasjoner eller oppsatte timer i nærheten av personens fødselsdag.

Kanskje blir man påminnet sin egen helse og alder i forbindelse med bursdagen, eller høytider.

Om slike praktiske justeringer er det som skal til for at flere møter opp, kan det være nyttig å invitere screeningdeltakere rundt deres fødselsdag og legge til rette for økt aktivitet ved screeningsentre i desember, påpeker forskerne.

Kilde:
British Medical Journal BMJ 2008;337
Tidsskriftet.no
Kreftregisteret.no