Ny forskning viser at alkohol kan øke risikoen for kreft hos kvinner. Og det er ikke snakk om store mengder – selv én drink per dag påvirker kreftfaren.

En britisk studie viser at kvinner som drikker én alkoholenhet hver dag, har betydelig større risiko for kreft, sammenlignet med kvinner som er totalt avholdende fra alkohol. Om alkoholen kommer fra vin, øl eller sprit, spiller ingen rolle.

Faren øker allerede med første drink

Mer enn 1,2 millioner middelaldrende kvinner deltok i studien som foregikk fra 1996 til 2001. Omtrent 25 prosent av deltakerne holdt seg unna alkohol, de resterende drakk i gjennomsnitt én drink daglig. Det viste seg at sistenevnte gruppe hadde større risiko for kreft, da særlig i bryst, lever, endetarm, munn, hals, strupehode og i spiserør. I løpet av studieårene ble det rapportert om 68 775 krefttilfeller. Forskerne anslår at alkohol var årsaken til 13 prosent av dem.

Brystkreft

Brystkreft var den hyppigste kreftformen. Alkohol forårsaket cirka elleve prosent av sykdomstilfellene. Hvordan alkohol påvirker risikoen for kreft er uvisst, men det er holdepunkter for at moderat inntak av alkohol øker nivået av kjønnshormoner.

Det er blitt forsket mye om sammenhengen mellom alkohol og brystkreft, men dette er den første studien som knytter lav- til moderat alkoholinntak med andre typer kreft hos kvinner.

I denne studien så man også at kvinner som både drakk og røykte hadde større risiko for kreft i munn, hals og spiserør, sammenlignet med kvinner som kun røykte.

Gjelder trolig også for menn

Funnene fra denne studien kan ikke automatisk overføres til menn, ettersom ingen av dette kjønn deltok i undersøkelsen. Naomi Allen, en av forskerne, tror likevel det er stor sannsynlighet for at alkohol også øker risikoen for kreft hos menn.

Motstridende råd

Ut fra disse funnene bør man altså styre unna all alkohol, ettersom faren for kreft øker allerede ved første drink. Hva med tidligere råd om at et glass vin til dagen er godt for hjertet?

I Frankrike har det foregått en heftig diskusjon om nettopp dette, etter at Rådet fra det franske kreftinstituttet gikk ut og advarte befolkningen om det daglige vinglasset. Dette skjedde på grunnlag av lignende forskningsresultater som tyder på at alkohol er kreftfremkallende. I dette landet står imidlertid vinen svært sterkt og regnes som en viktig og naturlig del av dagliglivet. Et slikt utsagn går derfor ikke upåaktet hen.

I Frankrike er det lav dødelighet som følge av hjerte- og karsykdommer, hvilket er merkverdig med tanke på at kostholdet her inneholder mye mettet fett. Mange franskmenn er overbevist om at vinen er med på å opprettholde et sunt hjerte. Kilder:

1. N.E. Allen, V. Beral, D. Casabonne, et.al, Moderate alcohol intake and cancer incidence in women, Journal of the National cancer institute, published online 24. Februar 2009

2. “Alcohol linked to cancer risk in women”, Webmd.com

3. “Study links alcohol, cancer risk in women, Pbs.org

4. “Økt kreftfare fra første glass”, Forskning.no