Hva forårsaker brystkreft, og hva gjør at man klarer å holde sykdommen i sjakk? Legevitenskapen har noen svar. En ny undersøkelse viser at brystkreftpasienter har ganske andre oppfatninger.

En forskergruppe, tilknyttet University of Toronto (Canada), har intervjuet bortimot 400 brystkreftpasienter, som alle har vært sykdomsfrie i minst to år og gjennomsnittlig i ni år.

Forskerne var litt overrasket over hvilke grunner de tidligere pasientene selv oppga om årsaken til at de hadde blitt rammet av brystkreft. Det var betraktelig flere som mente at hovedgrunnen til sykdommen var stress (42 prosent) enn oppleste og vedtatte vitenskapelige forklaringer som kosthold (16 prosent), miljøfaktorer (26 prosent) eller arvelige medfødte egenskaper (27 prosent).

I en kommentar til undersøkelsen sier den som var ansvarlig for studien, doktor Donna Stewart, at resultatene gjenspeiler en ganske utbredt oppfatning i samfunnet at mange sykdommer skyldes stress. Ifølge doktor Stewart har man få holdepunkter for at brystkreft skyldes stress. Det er derimot godt dokumentert at denne kreftformen har sammenheng med hormonelle og arvelige forhold.

Forskerne var ikke mindre overrasket over hva kvinnene oppga som årsaken til at de hadde overlevd sykdommen. Flertallet (60 prosent) mente at en positiv tilnærming til sykdommen var den viktigste forklaringen. Til sammenlikning var det kun fire prosent som mente at den medisinske behandlingen de hadde fått som var av vesentlig betydning.

Kilde: Psycho-Oncology