I en ny amerikansk studie har man gransket hvor sikker vaksinen mot livmorhalskreft er.

Gardasil, er én av HPV-vaksinene som finnes på markedet. Vaksinen beskytter mot fire HPV-varianter (6, 11, 16 og 18). Av disse kan HPV 16 og 18 føre til livmorhalskreft; den vanligste kreftformen blant kvinner, etter brystkreft.

HPV 6 og 11 er de hyppigste årsakene til kjønnsvorter. Kjønnsvorter er ikke farlige, men likevel en plagsom lidelse som nok de fleste vil være foruten.

Gardasil inngår i vaksinasjonsprogram over hele verden, også i Norge.

Studien

21.480 personer deltok i studien. Deltakerne var jenter/kvinner mellom 9 og 26 år og gutter fra 9 til 16 år.

Alle fikk tre doser hver. Den andre dosen ble injisert to måneder etter den første. Den tredje ble gitt ytterligere fire måneder senere.

Noen av deltagerne fikk den ekte vaksinen, mens andre fikk placebo. Deltagerne visste ikke hva de selv fikk.

Etter hver injeksjon måtte deltageren sitte eller ligge rolig i 30 minutter under observasjon. Deretter måtte de noterer alle de helsemessige endringer som kunne knyttes til vaksinen de påfølgende 15 dagene.

Forskerne ønsket å registrere forekomsten av bivirkninger.

Helsemessige endringer som forekom mer enn syv måneder etter at vaksinen ble tatt, ble ikke ansett å være bivirkninger. Heller ikke tegn eller symptomer som forskerne ikke mener man kan relatere til vaksinen som for eksempel trafikkuhell.

Resultatet

Det viste seg å være liten forskjell mellom vaksine- og placebogruppen. I begge gruppene var smerte, hevelse og rødhet på stikkstedet de vanligste bivirkningene.

Andre bivirkninger som forekom i tilnærmet lik grad var:

- Hodepine: 26 prosent i vaksinegruppen mot 28 prosent i placebogruppen
- Feber: 13 prosent mot 11 prosent
- Kvalme: 6 prosent i begge gruppene

Smerte i det vaksinen blir satt er den vanligste bivirkningen, og forekom noe hyppigere i vaksinegruppen enn blant de som fikk placebo.

Det var seks tilfeller av alvorlige bivirkninger som kunne knyttes til vaksinen.

I løpet av studietiden var det 18 dødsfall. Ingen av dem skyldtes vaksinen. Trafikkulykker og selvmord utgjorde mer enn halvparten av tilfellene. Tiden fra vaksinen ble tatt til dødsfall, varierte fra 2 til 405 dager.

Konklusjon

Forskningsgruppens konklusjon er at vaksinen er trygg og effektiv.

Kilde:
S.L. Block, D.R. Brown, A. Chatterjee, et. al, Clinical Trial and Post-Licensure Safety Profile of a Prophylactic Human Papillomavirus (Types 6, 11, 16, and 18) L1 Virus-Like Particle Vaccine, The Pediatric Infectious Disease Journal