Spørsmål: Det har vært skrevet mye om mobiltelefoner og kreftrisiko. Hvor farlig er det å bruke mobil? Bør man også være forsiktig med for eksempel en mp3-spiller?

Svar: Musikkspilleren trenger du ikke bekymre seg for ettersom den avgir meget små stråledoser. Bruk av mobiltelefoner innebærer vesentlig kraftigere stråling. Om dette etter hvert øker risikoen for å bli rammet av kreft er usikkert. Det skyldes blant annet at kreftsykdommer vanligvis vokser langsomt, og at mobilbruk er et nokså nytt fenomen. Det kan for eksempel ta noen tiår å utvikle en hjernesvulst. Foreløpig har man derfor ikke tilstrekkelig observasjonstid til å kunne registrere en eventuell økning av denne kreftformen.

Nye data

Verdens Helseorganisasjon (WHO) har tidligere uttalt at det ikke er en dokumentert sammenheng mellom mobilbruk og hjernekreft. Nye data kan føre til at WHO endrer denne oppfatningen. 31 forskere fra 14 land påpekte i mai i år at det finnes holdepunkter for at det er en sammenheng mellom kreft og mobilbruk, og at det foreløpig ikke er langtidsstudier som beviser det motsatte. I den nye rapporten fra IARC (Det internasjonale byrået for kreftforskning) blir det slått fast at mye av forskningen som har vært utført er mangelfull, og at bruk av mobiltelefon kan øke kreftfaren.

Slik reduserer du risikoen

Statens Strålevern påpeker at man beskytter seg mot stråling ved å ta følgende hensyn:

• Benytt håndfriutstyr
• Hold mobiltelefonen bort fra kroppen under samtale
• Sørg for å ha god dekning
• Bruk SMS

En nylig publisert studie viser at barn av gravide kvinner som bor i nærheten av en mobilmast ikke har økt forekomst av kreft.