Mange menn som har blitt behandlet for kreft i tykktarmen opplever endringer i ereksjonsevnen.

En britisk studie viser at få menn blir informert om dette på forhånd eller får tilbud om veiledning og behandling. Selv om ereksjonssvikt kan påvirke selvfølelsen og parforholdet i vesentlig grad tenker de fleste at de må leve med vanskelighetene og snakker ikke om dem med legen sin.

- Denne studien retter oppmerksomheten mot en lite omtalt langtidseffekt etter kreftbehandling, uttaler overlege Marianne Guren ved Oslo universitetssykehus til Tidsskrift for Den norske legeforening.

- Å ta opp dette temaet inngår ikke rutinemessig ved oppfølging av pasientene, verken i Storbritannia eller i Norge. Leger bør i større grad være oppmerksom på seineffekter i oppfølgingen etter kreftbehandling, sier Guren.

Kilde: British Medical Journal
Tidsskrift for den norske legeforening