En ny studie viser at et stressende arbeid ikke øker sannsynligheten for å bli rammet av en kreftsykdom.

Man undersøkte både total kreftrisiko og sjansen for å få kreft i bryst, prostata, lunger eller tykk- og endetarm. Det ble ikke funnet økt forekomst av disse sykdommene blant personer som hadde vært utsatt for mye arbeidsrelatert stress. Studien omfattet 116 000 menn og kvinner fordelt på 12 ulike europeiske undersøkelser.

Andre studier viser at stress i arbeidslivet er forbundet med en rekke alvorlige helseproblemer deriblant hjertesykdom og depresjon. Det er derfor mange gode grunner til at man bør legge til rette for god trivsel på arbeidsplassen selv om økt kreftrisiko ikke ser ut til å være en av dem.

Kilde: Tidsskrift for Den norske legeforening