En rekke studier har vist at jevnlig fysisk aktivitet reduserer risikoen for å bli rammet av brystkreft med cirka 25 prosent.

I disse studiene har man registrert kvinners totale energiforbruk fra all aktivitet uavhengig av intensitet. To timer med rolig aktivitet innendørs medfører for eksempel samme energiforbruk som en time med alminnelig gange på flatmark.

I en ny studie har man sammenlignet dødeligheten av brystkreft med både treningsmengden og -intensiteten. Man fant at kvinner som har et aktivitetsnivå som tilsvarer 2,5 time eller mer med rask gange pr uke har 41,5 prosent lavere risiko for å dø av brystkreft enn kvinner som var lite aktive. Høyere treningsintensitet førte ikke til ytterligere risikoreduksjon. Kvinner som jogget hadde således ikke lavere dødelighet enn dem som gikk raskt.

Kilde: PLOS one