Spørsmål: På grunn av svimmelhet og problemer med en arm ble hodet mitt undersøkt med CT to ganger for snart ti år siden.

Nå ønsker legen å henvise meg til CT av hjertet fordi jeg noen ganger har press i brystet. Jeg forstod at han var litt betenkt med å gjøre dette på grunn av all strålingen som disse CT-undersøkelsene innebærer. Hvor stor er risikoen?

Svar: CT er en undersøkelse der man ved hjelp av et røntgenapparat og en datamaskin framstiller tverrsnitt av for eksempel hjernen eller hjertet. Stråledosen ved en CT-undersøkelse er større enn ved et vanlig røntgenbilde. Man gjør derfor denne undersøkelsen kun når man trenger den utdypende informasjonen som undersøkelsen gir.

På nettstedet www.xrayrisk.com kan du beregne hvilken risiko som ulike røntgenundersøkelser medfører basert på kjønn og alder. For eksempel innebærer to vanlige CT undersøkelser av hodet hos en kvinne som er 50 år at hennes risiko for å bli rammet av kreft i løpet av livet øker med 0,03 prosent. Hvis hun ti år seinere i en alder av 60 år i tillegg får hjertet undersøkt med CT øker kreftrisikoen fra 0,03 prosent til mellom 0,04 og 0,1 prosent avhengig av omfanget av undersøkelsen. En såkalt CT kalsiumscore av hjertet gir en god pekepinn på om hjertets blodårer er trange og medfører betydelig mindre stråledose enn en full CT hjerteundersøkelse.

Blodprøver, blodtrykk, en kort eller langvarig registrering av hjerterytmen (ekg), en belastningstest på sykkel og ultralyd av hjertet er andre undersøkelser som ofte også er nyttige i utredning av en hjertelidelse. Noen ganger er det nødvendig å utføre andre undersøkelser.