Spørsmål: Min kone har nettopp fått vite at hun har brystkreft. Vi ønsker ikke å skremme barna og er usikre på om vi bør fortelle at mor er syk.

Hun mener vi foreløpig bare bør si at hun skal på sykehuset for noe ufarlig. Jentene er 14 og 16 år og så har vi en gutt som er 13 år. Hva synes du vi bør gjøre?

Svar: Jeg forstår godt at dere ønsker å skåne barna dere. De er nok likevel best tjent med at dere er åpne overfor dem. Barn kan som regel takle slike situasjoner bra dersom de får nødvendig informasjon og familien står samlet. De har kanskje allerede fornemmet at noe er i gjære. En rekke ubevisste signaler forteller ganske sikkert en god del om hvordan du og din kone har det for tiden. Det er heller ikke lett å omskrive sannheten når man er under press. På et aller annet tidspunkt vil de uansett finne ut av hva som foregår og kan bli skuffet over å ha blitt holdt utenfor eller løyet for selv om dere gjør det i beste mening. I mellomtiden kan de gjøre seg tanker om hva som bekymrer mor og far og klandre seg selv for det de feilaktig tror er årsaken til vanskelighetene.

Ærlighet overfor barna er derfor den eneste farbare veien. Gi barna informasjon om situasjonen som familien er i, uten å svartmale framtiden. Det er de ikke tjent med, og på det nåværende tidspunktet er vel mors prognose antagelig noe uavklart. Mulighetene for at det vil gå bra med henne er ganske sikkert til stede. Det vil dere få vite mer om etter operasjonen. La barna få stille de spørsmålene de ønsker svar på, og la det være retningsgivende for hvor mye dere sier. Forsøk å svare så ærlig dere kan og gi dem den støtten de trenger. Vær ikke redd for å vise at dere er lei dere. Det vil de også være, men de vil kjenne styrke og trygghet i at dere tar vare på hverandre og står samlet.