Spørsmål: For kort tid siden var jeg på et seminar og fikk vite at deodoranter kan gi brystkreft. Vet du noe om dette?

Svar: I 2002 ble resultatene fra den første undersøkelsen av denne problemstillingen publisert. 813 amerikanske kvinner med brystkreft ble sammenlignet med 739 friske kvinner. Alle ble spurt om hårfjerning under armene og bruk av deodoranter. Det viste seg at kvinnene i de to gruppene stelte sine armhuler likt. Det svekker sannsynligheten for at deodoranter eller hårfjerning kan forårsake kreft.

Året etter ble resultatene fra en annen amerikansk undersøkelse lagt fram. 437 kvinner som hadde brystkreft besvarte et spørreskjema om hårfjerning under armene og bruk av deodorant. Man fant at de som barberte seg under armene og brukte deodorant hyppig var nesten 15 år yngre da de fikk påvist kreft sammenlignet med de kvinnene som verken barberte eller benyttet deodorant. Observasjonen er interessant, men beviser ikke at kroppspleien er årsaken til at de yngre kvinnene fikk kreft. Ulikheten mellom gruppene kan skyldes at det er vanligere blant unge kvinner å fjerne hår under armene eller bruke deodorant hyppigere enn det er blant eldre kvinner. For å finne ut deodoranter og hårfjerning kan være årsaken til kreft, må man sammenligne kroppspleie i to grupper kvinner som er tilnærmet like med hensyn til alder, levevaner og arvelig risiko for brystkreft.

I 2004 framla en britisk forsker sine resultater. I brystkreftsvulster fant hun rester av en type konserveringsmidler (parabener) som blir benyttet i en rekke deodoranter, sjampoer og andre hudpleieprodukter. Den britiske forskeren undersøkte ikke parabennivået i brystvevet til kvinner uten brystkreft. Sporene av parabener som hun påviste i svulstene kan derfor være et tilfeldig funn uten betydning. Parabener har fellestrekk med det kvinnelige kjønnshormonet østrogen men er flere tusen ganger svakere enn de østrogenene som kroppen selv lager. Påvirkningen av brystvev er derfor svært liten.

Samlet gir undersøkelsene som har vært lagt fram så langt liten grunn å frykte at bruk av deodoranter eller høvel under armene er kreftfremkallende. Foreløpig er det verdt å merke seg at økningen i brystkreft man har sett de siste 40-50 årene begynte før bruk av deodoranter og hårfjerningsmidler ble utbredt.