«Å tape kampen mot» eller «å vinne over» kreft er uttrykk som ofte blir brukt.

Kort tid før journalist Anbjørg Sætre Håtun (1972-2014) døde skrev hun en kronikk der hun påpekte at disse vendingene kan gi et inntrykk av at kreft er en sykdom som man kan dø av, eller som man kan overleve avhengig av om man er svak eller sterk. Hun syntes dette var upassende talemåter, og påpekte at kreft er ikke en konkurranse der man blir belønnet etter egen innsats. Leveutsiktene blir først og fremst bestemt av hvor aggressiv sykdommen er, hvor tidlig den oppdages, om den har spredd seg til ulike deler av kroppen og i hvilken grad kreftcellene er påvirkelige av medisinsk behandling. En rekke studier viser at psykiske faktorer i liten grad påvirker sannsynligheten for overlevelse. Man har ikke sviktet hvis behandlingen ikke virker eller sykdommen forverrer seg.

Forsker og lege Ståle Fredriksen viste i sin doktorgrad at uflaks er den viktigste årsak til nesten all sykdom. Det er ikke slik at vi får god helse bare vi gjør alt riktig. Medfødte arvelige egenskaper, oppvekst og ulykker er tre av de viktigste grunnene til at man blir syk, skadet eller dør.

Kilder:
Tidsskrift for Den norske legeforening