Spørsmål: Min mor fikk påvist brystkreft da hun var 49 år. Hun har ikke hatt tilbakefall av sykdommen etter at hun ble operert og er nå i midten av 80-årene. Selv har jeg ganske faste bryster og har hørt at da kan være vanskelig å se kreft med mammografi. Jeg har lest at MR av brystene er en sikrere undersøkelse. Vil du anbefale meg å få gjort det, og hva koster det?

Svar: Du har rett i at vanlig røntgenundersøkelse av brystene, mammografi, ikke er så godt egnet til å påvise brystkreft hvis brystvevet er tett. Da bør brystene i tillegg bli undersøkt med ultralyd. Undersøkelsen benyttes også for yngre kvinner i stedet for mammografi siden unge kvinner ofte har tett brystvev som kan være vanskelig å vurdere med mammografi.  Magnetresonanstomografi (MR) er en spesielt følsom metode for å oppdage brystkreft. Den er godt egnet for unge kvinner med høy risiko for å bli rammet av sykdommen. MR-undersøkelse kan også være nyttig i andre situasjoner. 

• Når mammografi, ultralyd og en vevsprøve fra brystet gir et tilsstrekkelig svar.
• Ved kreftutredning hos enkelte kvinner med brystproteser.
• Ved kartlegging av sykdommens utbredelse før operasjon hvis brystvevet er tett.
• Ved påvist spredning fra antatt brystkreft som ikke er synlig på mammografi eller ultralyd.
• Skille arr etter en brystoperasjon fra tilbakefall av sykdommen.

En ulempe med MR er at det kan være vanskelig å skille godartete og ondartete forandringer i et bryst. Det kan forårsake unødig bekymring og supplerende undersøkelser. 

Hvis MR-undersøkelse av brystene utføres etter henvisning fra lege ved et offentlig sykehus eller røntgeninstitutt, betaler man vanlig egenandel. Ønsker man av eget ønske å få gjort undersøkelsen, er det mulig ved blant annet privatklinikken Aleris. Der er prisen 5.900 kroner.

Dersom du har kjent en vedvarende kul i brystet, bør den utredes nå. Hvis du ikke har kjent en kul, tenker jeg at du i første omgang kanskje bør få vurdert din risiko for å få brystkreft. Det kan blant annet innebære å få tatt en gentest. Den kan gi viktig informasjon og er aktuelt ved mistanke om arvelig brystkreft. Det gjelder familier hvor det finnes:

• Kvinner under 50 år med brystkreft
• To nære slektninger under 55 år med brystkreft
• Tre nære slektninger med brystkreft uansett alder
• Menn med brystkreft
• Kvinne under 60 år med kreft i begge bryster (bilateral brystkreft)
• En kvinne med brystkreft og nær slektning med eggstokkreft
• En kvinne med brystkreft og nær slektning under 55 år med prostatakreft
• En kvinne med eggstokkreft, uansett alder

Basert på en samlet vurdering av din risiko, vil du bli anbefalt et kontrollprogram. Det kan omfatte mammografi, ultralyd og eventuelt MR.