Spørsmål: For to uker siden snublet jeg i trappen og skadet det høyre brystet. Det ble et blåmerke og en klump i det som jeg går ut i fra var en blødning. Øker det sjansen for at jeg siden får kreft i dette brystet?

Svar: Et støt eller slag mot brystet øker ikke risikoen for å få brystkreft, men en blødning kan etterlate en ufarlig klump slik du beskriver. Noen ganger oppdager kvinnen selv en ondartet kul etter en brystskade fordi hendelsen gjør henne mer oppmerksom på brystet uten at skaden er årsaken til den ondartete kulen. For sikkerhets skyld bør man derfor alltid ta kontakt med lege hvis man kjenner en kul i brystet selv om man tenker at den skyldes et fysisk uhell.

De viktigste risikofaktorene for å bli rammet av brystkreft er:

  • Nære slektninger med kreft i bryst eller eggstokk før 55-60 års alder.
  • Tidlig første menstruasjon og sen overgangsalder.
  • Barnløshet eller første fødsel etter 30-årsalder.
  • Høyt alkoholbruk, spesielt etter overgangsalderen.
  • Røyking.
  • Bruk av østrogen i mer enn fem år etter overgangsalderen.