Brystkreft er den klart hyppigste kreftformen hos kvinner. Sykdommen karakteriseres ved svært varierende forløp, fra raskt voksende tumorer med tidlig spredning, til langsomt voksende tumorer som holder seg til brystkjertelen.