Kreft i blod og bloddannende vev (f.eks. benmarg og lymfeknuter) eller celler i immunsystemet skader kroppen ved å fortrenge normale blodceller.