Eggstokkreft er den syvende vanligste kreftformen blant kvinner på verdensbasis. Eldre kvinner (63 år og eldre) rammes hyppigst.


Klikk på menyen over plansjen for å se hele eller forstørre deler av den.