Lymfom er den vanligste formen for kreft i blod- og lymfesystemet. Den oppstår i kroppens lymfeceller overalt i kroppen.