Hva er risikoen for å få lungekreft når jeg røyker?

Jeg vil svare på dette ved å fortelle litt om hva vi nå vet om røyking og dødelighet i ulike land. I de fleste land er det nå kommet en dramatisk økning av lungekreftdødeligheten. I de enkelte land viser det seg at det er en klar sammenheng mellom økningen i sigarettforbruket og økningen i lungekreftdødeligheten. Røykeepidemien startet først i industrilandene, spesielt i Storbritannia, USA og Canada. Senere spredte den seg til andre i-land, og i de siste tiår er den nådd de fattige landene. Bare få år etter at sigarettene gjorde sitt inntog, økte antall mennesker som døde av lungekreft klart. I dag er lungekreftdødeligheten høyest i de landene hvor røykeepidemien startet, mens økningen såvidt har begynt i de fattige landene.

LUNGEKREFT SPESIELT

Røykemønsteret hos kvinner og menn forteller også noe om sammenhengen mellom røyking og lungekreft. I land etter land har økning i både sigarettforbruk og lungekreftdødelighet kommet først hos menn. Omkring 20 år senere startet epidemien hos kvinner. I industrilandene har økningen av lungekreftdødligeheten blant kvinnene vært spesielt alarmerende. I USA dør nå flere av lungekreft enn av brystkreft, som er den kreftformen som hittil har toppet listen. I de siste tiår har lungekreftdødeligheten i Norge økt klart sterkere blant kvinner enn blant menn, og fortsetter denne utviklingen mot slutten av 1990-årene, vil lungekreft også hos oss være den kreftformen hos kvinner som krever flest dødsofre. Hos menn derimot, ser vi nå en avflatning eller nedgang i lungekreftdødeligheten. Dette har klar sammenheng med den positive utvikling som de siste 20 år har funnet sted i menns røykevaner.

Jeg har sluttet å røyke, da reduseres vel risikoen for å få lungekreft?

Ja, risikoen for å dø av lungekreft avtar hos eks-rykere, sammenlignet med hos dem som fortsetter å røyke. Etter ca. 5 år er risikoen falt til under det halve. 15 år etter at du har sluttet å røyke er din risiko for å få lungekreft omtrent den samme som hos ikke-røykere!