I fikk seks ganger så mange mennesker påvist ondartete føflekker som i 1950. En gruppe forskere har forsøkt å finne hva denne økningen skyldes.

For å avgjøre om en føflekk er uskyldig eller ondartet velger man ofte å fjerne den mistenkte føflekken og granske den under et mikroskop. Desto flere hudprøver man undersøker i en befolkning, desto flere mennesker får påvist sykdommen. Er dette årsaken til den registrerte økningen, eller skyldes den endrete solvaner og hull i ozonlaget?

For å finne ut av dette sjekket forskerne i en fem års periode hvor mange føflekker som ble undersøkt blant personer over 65 år i USA. Det viste seg at antallet steg to og en halv gang. I samme periode ble det påvist en tilsvarende økning i ondartete føflekker. Antall mennesker som døde av denne kreftformen var uendret.

Denne lille studien har flere forskningsmessige svakheter. Den gir derfor ikke et tilstrekkelig grunnlag for å hevde at faktiske forekomsten av føflekkreft har vært uendret siste 50 år. Men den gir grunn til å stille spørsmål ved oppslag som fastlår en dramatisk økning i denne kreftformen.

Kilde: British Medical Journal