Årlig får 3500 personer påvist tykktarmskreft i Norge. Hvis man oppdager kreftsvulsten eller forstadier til den tidlig, er mulighetene for å bli helbredet meget gode. I Tyskland, Italia, Polen og USA blir personer i alderen 50-70 år anbefalt jevnlige tester for å redusere dødeligheten av denne sykdommen.

Usikre tester

Hvorfor gjør vi ikke dette i Norge når vi er et av de landene i Verden med høyest forekomst tykktarmskreft? Hovedårsaken er at testene ikke er pålitelige nok eller tilstrekkelig skånsomme. Et omfattende undersøkelsesprogram kan også tappe ressurser (personell og penger) fra behandlingen av mennesker som allerede har fått påvist kreft. Beregninger viser imidlertid at prisen for hvert leveår man redder med et slik program vil være betydelig lavere enn det man oppnår med cellerprøver (”kreftprøver”) av livmorhalsen og mammografi av brystene.

Avføringstest

Å sjekke om avføringen inneholder blod er den rimeligste metoden for å oppdage kreftsvulster i tykktarmen. Testen innebærer at legen kjemisk undersøker om det er små mengder blod i avføringen. Dessverre kan ved hjelp av avføringsprøver kun påvise omkring halvparten av krefttiflellene fordi ikke alle kreftsvulster eller forstadier til dem blør. Danske helsemyndigheter har beregnet at man ved å gjøre en slik test annet hvert år hos personer i alderen 50-74 år kan spare 360-500 liv årlig på grunn av tykktarmskreft. Sannsynligvis kan vi oppnå en tilsvarende gevinst i Norge.

Tarmkikkert

En mer presis metode er å undersøke tarmens innside med en fleksibel kikkert. Man kan enten sjekke den nederste delen av tarmen eller hele tykktarmen. I forbindelse med undersøkelsen kan man enkelt ta ut prøver av slimhinnen hvis man ønsker å granske den nærmere. Små svulster kan fjernes i sin helhet. Ulempene med slike kikkertundersøkelser er at de kostbare, kan være noe smertefulle og at det ikke foreligger undersøkelser som sikkert viser hvor mange menneskeliv man redder.

Norsk studie

For tiden analyserer man resultatene av en stor norsk undersøkelse der 21.000 kvinner og menn bosatt i Oslo eller Telemark deltok. De fikk enten undersøkt den nederste delen av tarmen med kikkert eller utført tester av avføringen. Resultatene av studien vil foreligge tidligst i 2007. Det er håpe at de vil vise hvordan man kan påvise tykktarmskreft hos flest mulig mennesker på et så tidlig stadium at de blir helbredet.