Kvinner som bruker p-piller har lavere totalrisiko for kreft enn ikke-brukere.

P-piller utsetter ikke sine kvinnelige brukere for kreft. Risikoen er tvert i mot redusert totalt sett.

Det viser en ny undersøkelse ved Royal College of General Practitioners publisert i fagtidsskriftet British Medical Journals oktoberutgave.

Risikofaktor eller forebygger

Siden p-pillen kom på markedet på 60-tallet har mer enn 300 millioner kvinner tatt dem i bruk.

Mange undersøkelser har sett på sammenhengen mellom prevensjonspiller og kreft.

De tidligere resultatene tyder på at de kan øke sannsynligheten for noen krefttyper, som brystkreft og kreft i lever eller livmorhals.

Forskning viser imidlertid at pillen også kan redusere risikoen for kreft i eggstokkene, livmoren og muligens endetarmen.

Men om p-piller generelt er en risikofaktor eller forebygger har vært usikkert til nå.

Lavere kreftrisiko

Den nye undersøkelsen viser at p-pillebruker reduserer den totale kreftrisikoen med 12 prosent sammenlignet med ikke-brukere.

Spesielt positive resultater er funnet for kreft som rammer:

- tykktarmen
- endetarmen
- livmoren
- eggstokkene

Resultatene viser også en svak sammenheng mellom p-piller og redusert sjanse for kreft i:

- lungene
- livmorhalsen
- sentralnervesystemet (hjerne og ryggmarg)
- hypofysen

Alt i alt reduserer p-pillen sannsynligheten for gynekologiske krefttyper med hele 29 prosent.

Ingen forskjell ble funnet mellom p-pillebrukere og ikke-brukere når det kom til brystkreft, den mest vanlige typen blant kvinner.

P-pillebrukere i aldersgruppene 30-39 og 50-59 var ifølge resultatene spesielt motstandsdyktige mot kreft.

Kreftrisikoen øker litt for kvinner som har gått på pillen i mer enn åtte år. Sjansen for kreft i livmorhalsen, sentralnervesystemet og hypofysen går noe opp.

46 000 kvinner deltok i undersøkelsen som begynte i 1968. Kvinnenes gjennomsnittsalder ved starten av studiet var 29 år.

Kilde: British Medical Journal