Mye rødt eller behandlet kjøtt i kosten gir økt kreftrisiko.

En av ti tilfeller med tarmkreft eller lungekreft kunne vært unngått dersom en hadde redusert inntaket av rødt eller behandlet kjøtt.

Det viser en studie ved det nasjonale kreftinstituttet i USA, US National Cancer Institute.

Nesten en halv million menn og kvinner i alderen 50-71 år deltok i undersøkelsen. Ingen av dem hadde eller hadde hatt kreft da de entret studien i 1995.

Deltakerne ble delt inn etter hvor mye de spiste av ulike typer kjøtt.

Personer i de fem gruppene med høyest rødt kjøttinntak var mer utsatt for kreft sammenlignet med deltakerne i de fem laveste gruppene.

Resultatene viser at de hadde større sjanse for å utvikle kreft i:

- lever
- lunger
- tarmer
- spiserør

Personer i de fem gruppene som spiste mest behandlet kjøtt, som bacon og pølser, hadde større risiko for å utvikle tarm- og lungekreft.

Forekomsten av andre krefttyper ble ikke påvirket av kjøttinntaket.

Det er ikke klart hvilke kjøttprodukter som forårsaker hvilke typer kreft.

Kilde: PLoS Medicine 2007