Fedre er mer utsatt for prostatakreft, men risikoen blir lavere jo flere barn en har.

Tidligere forskning har funnet at fedre har større sannsynlighet for å utvikle prostatakreft enn barnløse menn.

Risikoen blir imidlertid lavere desto flere barn en har.

Det viser en dansk studie ved Statens Serum Institut i København.

Forskerne analyserte data fra alle danske menn født mellom 1935 og 1988. 3400 av disse utviklet prostatakreft.

Resultatene viser at sjansen for prostatakreft er 16 prosent lavere hos barnløse enn hos fedre. Det kan være ulike biologiske, sosiale og genetiske årsaker til dette. Forskerne påpeker at lavere nivå av mannlige hormoner hos barnløse menn kan spille en rolle. Mannlige kjønnshormoner er viktige for veksten av ondartete celler i prostatakjertelen.

Det ser imidlertid ut til at et høyt antall barn kan redusere denne kreftrisikoen. Jo større ungeflokken er, jo lavere er risikoen. Forskerne tror dettes skyldes at fedre som har mange barn i gjennomsnitt har bedre helse og derved er mer fruktbare enn menn med færre barn. Den bedre helsen gir også uttelling i form av mindre risiko for å bli rammet av prostatakreft.

Tidligere undersøkelser har funnet at fedre som bare har døtre er mer utsatt enn de som har sønner. De danske forskerne så ingen slik forbindelse.

Kilde: CANCER, American Cancer Society